W naszym sklepie prezentujemy ceny brutto, zawierają podatek VAT 23%

Zastrzeżenie prawne

Właściciel sklepu:

PACK ART  BAGS SV sp. z o.o.    
ul. Rynkowa 962-081 Przeźmierowo     
tel. +48 61 65 25 360    
KRS: 0000902327   
NIP: 7811878987   
Regon: 302139098   
BDO:000500439  
www.packart-bags.eu

Poniższe zastrzeżenia prawne dotyczące strony internetowej firmy Pack Art Bags SV sp. z o.o.  pod adresem www.torbapapierowa.pl

Wykorzystanie strony internetowej
Informacje zawarte na stronie nie stanowią usług doradczych. Podejmowane w oparciu o nie decyzje stanowią ryzyko osób posługujących się nimi. Pack Art Bags SV sp. z o.o. jako operator kontroluje i zarządza stroną internetową z terenu Polski i jako operator nie gwarantuje, iż strona będzie działała bez jakichkolwiek błędów czy problemów technicznych.
Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w sposób utrudniający korzystanie pozostałym użytkownikom w sposób, który może zagrozić funkcjonalności tej strony czy też wpłynąć na treści zawarte na stronie.

Informacje, produkty i usługi firm trzecich
Pack Art Bags SV sp. z o.o. nie wspiera w żaden sposób produktów czy usług podmiotów trzecich, do których linki znajdują się na stronie internetowej. Wykorzystanie i ryzyko związane z wykorzystaniem tych linków leżą po stronie odwiedzających stronę internetową. Pack Art Bags SV sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość czy działanie stron podmiotów trzecich. Nie weryfikowaliśmy poprawności przedstawianych na tych stronach treści, ich dokładności, wiarygodności i kompletności.

Własność intelektualna
Pack Art Bags SV sp. z o.o. bądź inny uprawniony właściciel posiada wszelkie prawa włączając prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i własność intelektualną) związane z treściami przedstawianymi na i poprzez stronę (włączając teksty, grafikę i loga). Niedozwolone jest kopiowanie, zapisywanie, publikowanie, dystrybuowanie czy reprodukcja informacji zawartych na stronie internetowe , pisemnej zgody a wyjątkiem jest drukowania czy zachowywanie tych treści do użytku prywatnego - nie komercyjnego.

Wyłączenie odpowiedzialności
Pack Art Bags SV sp. z o.o. ani żaden z podmiotów występujących w jego imieniu lub będący podwykonawcą nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, celowe czy incydentalne, wynikłe bądź karne rodzaje szkód, włączając w to utratę korzyści wynikłą między innymi w związku z: (1) uszkodzeniem związanym z działaniem wirusów czy innych dysfunkcji sprzętu bądź oprogramowania, wynikłych z korzystania ze strony internetowej, (2) uszkodzeniem informacji dostępnych na stronie bądź przez stronę internetową, (3) przechwyceniem, modyfikacją informacji przesyłanych do Elektrotermii, (4) funkcjonowaniem bądź brakiem dostępu do strony internetowej, (5) nieprawidłowym wykorzystaniem strony internetowej, (6) utratę danych, (7) zapisywanie bądź wykorzystanie aplikacji udostępnionych za pomocą strony internetowej, lub (8) reklamacji podmiotów trzecich związanych z wykorzystywaniem strony internetowej. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również kadry zarządzającej i pracowników firmy Pack Art Bags SV sp. z o.o.

Obowiązujące prawo
Poniższa strona oraz dotyczące jej zastrzeżenia prawne są zarządzane zgodnie z obowiązującym prawem polskim. Wszystkie spory wynikłe w związku z powyższym powinny być rozstrzygane przed sądem polskim.

Wprowadzanie zmian
Pack Art Bags SV sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych na stronach internetowych, włączając w to treść Zastrzeżeń prawnych. Informacje takie mogą być zmienione w dowolnym momencie i nie wymagają odrębnego powiadamiania o tym odbiorców. Dlatego też wskazane jest każdorazowe zapoznawanie się z informacjami umieszczonymi na stronach oraz samymi Zastrzeżeniami Prawnymi.

 

pixel